• English
 • Suomi
 • 5VTA – Viisi vaikuttavaa teknologia-askelta elintarvikealan PK-yrityksissä

  5VTA – Viisi vaikuttavaa teknologia-askelta elintarvikealan PK-yrityksissä

  1.9.2016 – 31.12.2018

  Elinkeinorakenteen muutostilanteessa elintarviketeollisuuden kustannuskilpailukyvyn parantamisen merkitys
  korostuu, koska elintarviketeollisuuden välillinen työllisyysvaikutus on merkittävä: yksi elintarviketeollisuuden
  työpaikka luo keskimäärin neljä työpaikkaa muille toimialoille.

  Viisi vaikuttavaa teknologia-askelta elintarvikealan pk-yrityksissä -hankkeessa keskitytään tunnistamaan,
  evaluoimaan ja mallintamaan toimintatapoja, joiden avulla pienet ja keskisuuret elintarviketeollisuuden yritykset
  pystyvät kustannustehokkuuttaan parantamalla lisäämään kilpailukykyään. Hankkeen kehittämistoimet
  kohdistetaan erityisesti isoissa elintarviketeollisuuden yrityksissä hyödynnettävien teknologioiden
  alasskaalaamiseen, tuotannon kohdennettuun automatisointiin, energian tuottamisen ja käyttämisen
  optimointiin sekä hukkaenergian hyötykäytön mahdollisuuksien selvittämiseen.

  Hankkeessa tavoitellaan viiden askeleen mallia elintarviketeollisuuden pk-yrityksissä tehtävään,
  kustannustehokkuutta parantavaan teknologiakehittämiseen. Mallintaminen tapahtuu yritysten kanssa
  tunnistettavissa kehittämiskohteissa tehtävien selvitysten, teknologiademonstraatioiden ja -pilottien perusteella.

  Jokaisessa kehittämiskohteessa tavoitellaan viiden merkittävimmän kehittämisaskeleen tunnistamista.
  Näillä askelilla edetään toteuttamalla tarpeen mukaan teknologiaselvityksiä, -demonstraatioita ja pilotteja.
  Tehtyjen toimenpiteiden perusteella mallinnetaan yleisellä tasolla hyödynnettävissä oleva viisiaskelisen
  teknologiakehittämisen opas elintarviketeollisuuden pk-yrityksille.

  Hanke toteutetaan Satakunnassa ja Etelä-Pohjanmaalla 1.9.2016-31.12.2018

  Lisätietoja

  projektipäällikkö Mirka Leino, Satakunnan ammattikorkeakoulu, 044 710 3182
  projektipäällikkö Juha Palomäki, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 040 830 4247