• English
 • Suomi
 • Älykkäästi sähköistyvä Satakunta – Älysähkö

  Älykkäästi sähköistyvä Satakunta – Älysähkö

  1.1.2019 – 31.12.2021

  Älykkäästi sähköistyvä Satakunta -hankkeessa tarkastellaan hajautetun energiayhteisön perustamista ja siihen tarvittavien järjestelyiden toteuttamista. Energiayhteisöjä pidetään yleisesti yhtenä jakamistalouden muotona. Toimintamuotona se on kuitenkin vakiintumaton ja energiayhteisöihin liittyvät käytännöt ja toimintatavat ovat kirjavia, jolloin myös lainsäädännön tulkinta on osin hankalaa. Suomessa on kuitenkin erilaisia energiayhteisökokeiluja, jotka tyypillisesti pyrkivät hyödyntämään asuinkerrostalon kattoja aurinkosähkön tuotantoon ja jakamaan tuotannon asukkaiden kesken. Älykkäästi sähköistyvä Satakunta -hankkeessa luodaan kolme skenaariota, joissa hajautettu energiayhteisö sijoittuu eri puolille Satakuntaa.

  Hankkeessa tarkastellaan myös asiakkaan ja myyjän rajapintaa. Digitalisaatio, tässä yhteydessä sähköverkon älykkyys, mahdollistaa uusia rooleja sähkömarkkinoilla. Asiakas voi halutessaan sähkön ostamisen lisäksi esimerkiksi muokata kulutustaan reagoimalla sähkön hintaan tai myydä omaa pientuotantoaan tai sähkönkulutuksen joustoa. Kuluttajat ja pienet verkkoyhtiöt painivat saman ongelman parissa – mitä kaikkea voi tehdä ja kuinka? Älykkäästi sähköistyvä Satakunta -hankkeessa kehitetään aggregaattori-toimintoja Satakuntaan.

  Älykkäästi sähköistyvä Satakunta -hanke tarjoaa energia-alan yrityksille, pienenergiantuottajille, energian kuluttajille ja kunnille uuden näkökulman sähkön tuotantoon, kulutukseen ja siihen liittyvään palvelutoimintaan. Hankkeen tavoitteiden toteutuessa haja-asutusalueen palvelut paranevat, syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia, tuetaan sähköisen liikenteen kasvua sekä edetään kohti hiilineutraalimpaa Satakuntaa.