• English
 • Suomi
 • Aurinkosähköjärjestelmien turvallisuus palotilanteissa

  Aurinkosähköjärjestelmien turvallisuus palotilanteissa

  Hanketta rahoittaa Palosuojelurahasto ja se toteutetaan 1.1. – 31.12.2020 kolmen työpaketin kokonaisuutena.

  Työpaketti 1 koostuu sammutusharjoituksen sekä oppimateriaalin sisällön suunnittelusta sekä perehdytyksestä pelastustoimintaan. Tutkimusympäristö suunnitellaan olemassa olevan Satakunnan ammattikorkeakoulun aurinkosähköjärjestelmän ympärille ja sen avulla testataan erilaisia potentiaalisia skenaarioita.

  Työpaketissa 2 asennetaan aurinkosähköjärjestelmä sammutusharjoitusympäristöön. Aurinkosähköjärjestelmän toimittaa Satakunnan ammattikorkeakoulu. Asennustyön jälkeen työpaketissa toteutetaan sammutusharjoitus, joka videoidaan.

  Työpaketti 3 koostuu oppimateriaalin valmistamisesta. Oppimateriaalia tuotetaan aurinkoenergiajärjestelmien suunnittelun, sähköturvallisuuden, rakennusten palomääräysten sekä sähkösuunnittelun ja -määräysten koulutukseen korkeakoululle sekä pelastushenkilöstölle täydennyskoulutukseen.

  Hankkeen tavoitteena on tuottaa oppimateriaalia palotilanteesta, jossa aurinkosähköjärjestelmä ei ole palon aiheuttaja. Oppimateriaalia tuotetaan aurinkosähköjärjestelmien suunnittelun, sähköturvallisuuden sekä palomääräysten opetukseen korkeakoulussa sekä pelastuslaitosten henkilökunnan kouluttamiseen. 

  Oppimateriaalin kautta tavoitteena on saada paloturvallisuus osatekijäksi aurinkosähköjärjestelmien suunnitteluun sekä huomioiduksi paloturvallisuusnäkökulmasta rakennusten suunnittelussa. Sen lisäksi materiaalilla pyritään laajentamaan ymmärrystä aurinkosähköjärjestelmien käyttäytymisestä palotilanteessa ja näin vähentämään niistä aiheutuvien työturvallisuusriskien vähentämistä.

  Hankkeen välillisenä tavoitteena on edistää aurinkosähköjärjestelmien sähköturvallisuuden kehittämistä.

  Yhteystiedot: Projektipäällikkö, Meri Olenius