• English
 • Suomi
 • Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa sysätään aurinkoenergia-alaa eteenpäin

  Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa sysätään aurinkoenergia-alaa eteenpäin

  Satakunnassa on usean vuoden tutkimustyöllä selvitetty aurinkoenergia-alan kasvua hidastavia pullonkauloja, joita aletaan nyt systemaattisesti avaamaan SolarLeap Satakunta ja SolarLeap Varsinais-Suomi -hankkeilla. Hankkeet toteutetaan ammattikorkeakoulujen yhteistyönä ja ne ovat osa Lounais-Suomen ammattikorkeakoululiittouman, CoastALin toimintaa.

  Aurinkoenergialiiketoiminnan kehittyminen Suomessa edellyttää sekä uusimman tiedon välittämistä yrityksille ja suurelle yleisölle että viranomaisten ja energiayhtiöiden aktiivista yhteistyötä. Tehokkailla ja yhdenmukaisilla lupa-, rakennuttamis- ja sopimusprosesseilla saadaan poistettua ylimääräisiä riskejä ja kustannuksia. ”Jo yksinkertaisilla toimenpiteillä kaavoituksessa, kuten aurinkoenergian huomioivalla rakennusten asemoinnilla ja riittävän kattokulman sallimisella, voidaan parantaa aurinkoenergiajärjestelmän vuosituottoa merkittävästi”, projektipäällikkö Teemu Heikkinen sanoo.

  Valmennuksilla vauhtia liiketoimintaan

  Hankkeissa SAMKin toteuttamissa solar-valmennuksissa yrityksille annetaan tietoa ja taitoa käytännön liiketoimintaan. Myös kuntien rakennusvalvonnan ihmisiä osallistuu valmennuksiin. Luvassa on oppia aurinko-energian perusteista ja alan markkinoista aina käytännön kohdesuunnitteluun ja mitoitukseen. Kevään pullonkaula-seminaarissa pohditaan ja käydään läpi liiketoimintaa hidastavia tekijöitä ja etsitään niihin yhdessä ratkaisuja ja sopivia käytäntöjä.

  Dokumentoinnilla laatua tekemiseen

  Turvallisten ja kestävien asennusten tietotaitoa lisätään luomalla Suomen olosuhteet ja rakennusvaatimukset huomiova asentamisen RT-ohje aurinkoenergiaenergia-asennuksille. Toisena liiketoiminnan laatua parantavana dokumenttina laaditaan aurinkosertifikaatti ASSERi, jossa on erittäin kattavasti kuvattuna asennettu aurinkosähköjärjestelmätoteutus yhdellä dokumentilla. Mallia haetaan aurinkoenergian suurmaasta Saksasta, jossa vastaanvalainen dokumentti on käytössä aurinkosähköjärjestelmille.

  Piloteilla teoria käytäntöön

  Opittu teoria ja suunniteltu dokumentointi testataan käytännön piloteissa. Hankkeessa tullaan toteuttamaan eri kokoisia lähinnä rakennuksiin integroituja aurinkosähkö- ja –lämpöjärjestelmiä ympäri maakuntaa mukana olevien yritysten ja oppilaitosten voimin. Satakunnassa kymmenen kotitalouspilottia toteutetaan SAMKin ja Winnovan opiskelijoiden yhteistyönä.

  Mainituista pientalopiloteiksi valikoituvista kotitalouskohteista sekä Varsinais-Suomessa että Satakunnassa julkaistaan mittausdataa SolarForum-nettisivustolla. Näin tuodaan esille tämän päivän aurinkoenergiajärjestelmien todellinen tuotantopotentiaali maakuntien alueella. Kaikille avoimen mittaustiedon avulla helpotetaan puolueettoman tiedon saantia ja sitä kautta alennetaan kynnystä aurinkoenergiatuotannon lisääntymiselle.

  SolarLeap Satakunta –hanketta koordinoi Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK). Vastaavasti SolarLeap Varsinais-Suomi –hanketta koordinoi Turun ammattikorkeakoulu (Turun AMK) maakunta-alueellaan. Hankkeet on rahoitettu pääosin Euroopan aluekehitysrahastosta ja alueiden kuntien rahoituksella. Myös hankekumppaneina toimivat yritykset ovat mukana panoksellaan.

  Lisätietoja

  Hankkeen projektipäällikkö
  Teemu Heikkinen
  teemu.heikkinen(at)samk.fi

  Uusiutuvan energian teknologiset ratkaisut -tutkimusryhmän vetäjä
  Suvi Karirinne
  suvi.karirinne(at)samk.fi