SolarLeap #2 Aurinkolämpöjärjestelmä

Sijainti: Pori

  • Tasokeräimet (yht 5m2) konesaumapeltikatolla Porissa.
  • Keräimet ja putkilinja katolla.
  • Putkilinja katolta seinustalle ja kellariin tekniseen tilaan.
  • Pumppu- ja ohjausyksikkö kellarin seinällä.
  • Aurinkolämpö kytkettynä varaajan alaosaan.

Aurinkolämpö
Tämänhetkinen teho W
Kokonaistuotto kWh

Kuukausittaiset tuottotiedot väliaikaisesti pois käytöstä!


Tietoja

Kohde on kaksihenkisen perheen omakotitalo, jossa käyttöveden ja asunnon lämmitys tapahtuu polttamalla öljyä ja puuta kaksoiskattilassa. Kohteeseen asennettiin aurinkolämpöjärjestelmä vähentämään öljyn kulutusta erityisesti syksyllä ja keväällä, jolloin lämmitykselle on tarvetta ja auringonsäteilyä voitaisiin hyödyntää. Kohteeseen asennettiin kaksi kappaletta Hewalexin KS2400-tasokeräimiä. Keräimet on kytketty sarjaan ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on 5 m2. Keräimet on asennettu 50 asteen kulmaan katolle, joka on 15 astetta länteen päin. Keräinpaketti asennettiin kohteeseen keväällä 2016 ja järjestelmän arvioitu vuosituotto on 1980 kWh

Keräinten telineet asennettiin konesaumapeltikatolle saumakattokiinnikkeillä. Keräimiin yhdistetty lämpöeristetty tuplaputki kiinnitettiin kulkemaan kattoa ja seinää pitkin kohti seinän läpivientiä kellarikerrokseen. Kellarikerroksessa tuplaputkea jatkettiin lämpöeristetyillä kupariputkilla pumppuyksikölle ja sieltä varaajalle. Resolin pumppu- ja ohjausyksikkö sijoitettiin seinälle kellarikerrokseen 500 litran Akvaterm-varaajan läheisyyteen. Keräimiltä saatua lämpöä varastoidaan varaajaan sen alakierukan kautta.  Järjestelmä mittaa keräimissä kiertävän nesteen ja varaajan alaosan lämpötiloja ja käynnistää pumppuyksikön aina kun keräimen ja varaajan lämpötilaero on riittävä. SAMK seuraa järjestelmän tuottoa virtausmittareiden ja lämpötila-antureiden avulla.