Renewable Energy Technologies and

Energy Efficiency -tiimi (RETEE)

Päätavoite: RETEE-tiimin TKI-toiminta on jakaantunut kolmeen osa‐alueeseen:
1. Aurinkoenergiateknologioiden integrointi rakennettuun ympäristöön ja energiainfrastruktuuriin
2. Älykkäiden UE‐hybridijärjestelmien ohjaus‐ ja mittausympäristöjen kehittäminen sekä HAN (Home area network) ja HEM (home energy management) järjestelmäintegraatiokehitys
3. Yritys- ja yhteisökoulutukset

Näillä osa-alueilla RETEE-tiimi toteuttaa yhteishankkeita yritysten ja muiden toimijoiden kanssa tavoitteenaan kokonaisvaltainen aurinkoenergiatietotaidon nostaminen sekä uusien liiketoimintamallien tunnistaminen ja aktivointi UE-energiatuotannon ja ICT-teknologian soveltamisen rajapinnalla.

Osaaminen:
Satakunnan ammattikorkeakoulun Uusiutuvien Energiateknologioiden ja Energiatehokkuuden tutkimusryhmän (RETEE‐tiimi) osaaminen on omalla toiminta‐alueellaan tunnustettua. Tästä esimerkkinä ovat laaja yhteistyö Porin kaupungin, paikallisen yrityskentän ja elinkeinoyhtiöiden kanssa Porin uimahallin ja ympäristöviraston aurinkoenergiaratkaisujen integraatiossa niin rakennettuun ympäristöön kuin myös energiainfrastruktuuriin, sekä useat aurinkoenergiakoulutustapahtumat vuodesta 2009 lähtien. SAMKin RETEE‐ryhmä on luonut ulkoisen rahoituksen TKI‐projektitoiminnan kautta SolarForum –innovaatioekosysteemin (www.solarforum.fi), jossa mukana on yhteistyöyritysten lisäksi myös tutkijoita ja muita alasta kiinnostuneita. RETEE‐ryhmälle myönnettiin vuonna 2012 Ulla Tuomisen säätiön 50 000€:n apuraha älykkäiden UE‐hybridijärjestelmien ohjaus‐ ja mittausjärjestelmäkehitystyöhön.

 

Yhteystiedot

 

Meri Olenius

Tutkimusryhmän vetäjä

Puh. +358 44 710 3345

contact_sp_mo

Petri Lähde

Seurantakohteet

Puh. +358 44 710 3980

contact_sp_p