• English
 • Suomi
 • Yhteystiedot

  Renewable Energy Technologies and Energy Efficiency -tiimi (RETEE)

  Päätavoite: RETEE-tiimin TKI-toiminta on jakaantunut kolmeen osa‐alueeseen:

  1. Aurinkoenergiateknologioiden integrointi rakennettuun ympäristöön ja energiainfrastruktuuriin
  2. Älykkäiden UE‐hybridijärjestelmien ohjaus‐ ja mittausympäristöjen kehittäminen sekä HAN (Home area network) ja HEM (home energy management) järjestelmäintegraatiokehitys
  3. Yritys- ja yhteisökoulutukset

  Näillä osa-alueilla RETEE-tiimi toteuttaa yhteishankkeita yritysten ja muiden toimijoiden kanssa tavoitteenaan kokonaisvaltainen aurinkoenergiatietotaidon nostaminen sekä uusien liiketoimintamallien tunnistaminen ja aktivointi UE-energiatuotannon ja ICT-teknologian soveltamisen rajapinnalla.

  Osaaminen

  Satakunnan ammattikorkeakoulun Uusiutuvien Energiateknologioiden ja Energiatehokkuuden tutkimusryhmän (RETEE‐tiimi) osaaminen on omalla toiminta‐alueellaan tunnustettua. Tästä esimerkkinä ovat laaja yhteistyö Porin kaupungin, paikallisen yrityskentän ja elinkeinoyhtiöiden kanssa Porin uimahallin ja ympäristöviraston aurinkoenergiaratkaisujen integraatiossa niin rakennettuun ympäristöön kuin myös energiainfrastruktuuriin, sekä useat aurinkoenergiakoulutustapahtumat vuodesta 2009 lähtien. SAMKin RETEE‐ryhmä on luonut ulkoisen rahoituksen TKI‐projektitoiminnan kautta SolarForum –innovaatioekosysteemin (www.solarforum.fi), jossa mukana on yhteistyöyritysten lisäksi myös tutkijoita ja muita alasta kiinnostuneita. RETEE‐ryhmälle myönnettiin vuonna 2012 Ulla Tuomisen säätiön 50 000€:n apuraha älykkäiden UE‐hybridijärjestelmien ohjaus‐ ja mittausjärjestelmäkehitystyöhön.

  Yhteystiedot

  Meri Olenius
  Tutkimusryhmän vetäjä
  Puh. +358 44 710 3345
  contact_sp_mo

  Petri Lähde
  Seurantakohteet
  Puh. +358 44 710 3980
  contact_sp_p