• English
 • Suomi
 • Edelläkävijänä teollisuuden ja liikenteen energiamurrokseen

  Edelläkävijänä teollisuuden ja liikenteen energiamurrokseen

  Kirjoittajat: Meri Olenius, Taija Seppälä

  Ylä-Itävallan tavoiteena on olla edelläkävijä teollisessa energiamurroksessa. Kuten Satakuntaan, myös Ylä-Itävaltaan on keskittynyt paljon teollisuutta. Paikallisena energiavirastona heillä on neljä eri toimenpidettä, joilla he tavoittelevat visiota edelläkävijyydestä, jota on esitetty alla olevassa kuvassa.

  Kuva: Meri Olenius

  Vastaavasti strategia teolliseen energiamurrokseen on esitetty alla olevassa kuvassa. Ylä-Itävalta on pitkälti Satakunnan kaltainen, vahvasti teollisuuteen luottava maakunta, joten näistä voimme mekin ottaa mallia.

  Kuva: Meri Olenius

  Viimeisenä teemana käsiteltiin sähköautoja. Alustuksena kerrottiin myös Suomeen sopivista Itävallan sähköautojen lisääntymisen näkökulmista. Sähköautojen määrä on kasvanut, mutta on kuitenkin vielä marginaalinen osuus koko valtion autokannasta. Heti alkuun nostettiin esille myös sähköautoihin kiinteästi liitetty lataushaaste. Yleisin latauspaikkoja ei ole vielä riittävästi, vaikkakin hyvin, sekä taloyhtiöiden latauksessa tulee ottaa huomioon vaiheittain käynnistyvä autojen lataus, jotta kuorma ei kasva liian isoksi. Alustuksen lopuksi esille tuotiin tilasto EUn jäsenvaltioiden uusiutuvan energian osuudesta liikenteen energialähteenä. Suomen lisäksi vain Suomi on onnistunut saavuttamaan EUn 2020 tavoitteen liikenteen uusiutuvan energian osuudesta.

  Kuva: Meri Olenius

  Euroopan Komission edustaja, Saki Gerassis ei puheessaan kaunistellut tavoitteita. Liikenteen osalta päästöjä tulee laskea 90% vuoteen 2050 mennessä. Nyt uuden Green Dealin myötä, olisi mahdollista, että Euroopasta tulee edelläkävijä liikenteen päästöjen vähennyksessä ja hän kannustikin Eurooppaa johtamaan esimerkillä. Komissio on päivittämässä puhtaiden kulkuneuvojen direktiiviä ja tässä tulee olemaan määrittely siitä, mikä on puhdas kulkuneuvo. Loppusanoinaan Gerassis totesi, että meidän pitää uskota sähköisen liikenteen olevan saavutettavissa.