• English
  • Suomi
  • INNOKE

    INNOKE

    Innovaatioympäristön kehittämisellä – Energiaa, Älykkyyttä, Kilpailukykyä ja Yhteistyötä

    Hankkeen tavoitteena on juurruttaa Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkimusohjelma pysyväksi osaksi maakunnan osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmää. Hanke mahdollistaa etsimisen, kokeilemisen, kehittämisen ja uusien näkökulmien tuottamisen. Hankkeen päätyttyä tutkimusohjelman toteuttamiselle on löydetty oikea, pysyvä toimintatapa, jossa ihminen ja osaaminen kohtaavat. Yhteistyötahoina ja tutkimuksen hyödyntäjinä ovat erityisesti alueella toimivat yritykset ja yhteisöt. Hanke keskittyy tutkimustiedon ja osaamisen siirtoon pk-yrityksiin.

    Hanke tukee omalta osaltaan SAMKin ja Satakunnan korkeakoululaitoksen toimintaa yhdistämällä eri toimialueiden osaamista uutta luovalla tavalla. Samalla hanke luo edellytyksiä uusille avauksille ja korkeamman riskin hankkeiden toteutukselle. Tutkimusohjelma on erinomainen satakuntalaisen osaamispääoman ja innovaatioympäristön kehittämistyökalu.