• English
 • Suomi
 • SataPV

  SataPV

  1.1. – 10.6.2009

  SataPV projekti tähtäsi aurinkosähkön kokonaisvaltaiseen kehittämiseen Suomessa ja Satakunnassa. Projektin tarkoituksena oli koota yhteen Satakunnan ja koko Suomen aurinkoenergiaosaaminen ja selvittää mahdollisuutta perustaa Satakuntaan aurinkopaneelitehdas sekä koulutus- ja testaustoimintaa tukeva energialaitos.

  C-Si-aurinkopaneeleja tuottava tehdas suunniteltiin projektin aikana. Lähes kaikki osa-alueet pystyttäisiin kattamaan suomalaisilla tuotteilla ja osaamisella, mutta kennojen valmistajaa ei Suomesta löytynyt. Selvisi myös, että moduulivalmistuksen alhaisen Fe-pitoisuuden lasia ei Suomesta tultaisi saamaan, eikä myöskään EVA-kalvoja.

  SataPV-projektin aikana kartoitettiin jokaisen projektissa mukana olevan yrityksen näkemykset projektin tavoitteista ja yritysten intresseistä liittyen paneelitehtaan ja aurinkovoimalaitoksen perustamiseen. Selvityksessä kävi ilmi, että yksikään yrityksistä ei ole halukas ottamaan vetovastuuta mahdollisesti Satakuntaan perustettavasta paneelitehtaasta, vaan kaikki ovat halukkaita rooliin joko osakkaana tai pienosakkaana. Jotta PV-paneelitehtaan perustaminen toteutuisi, oli löydettävä projektin ulkopuolisia toimijoita joko ottamaan vetovastuu pääomistajana tai pääomistajana ilman vetovastuuta.

  SataPV-projekti oli tiiviisti mukana Porin uuden uimahallin aurinkoenergiajärjestelmien suunnittelussa.