• English
 • Suomi
 • SmartSolar

  SmartSolar

  1.4.2012 – 30.9.2014

  SmartSolar on SAMKin koordinoima tutkimusprojekti, joka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä suomalaisten ja eurooppalaisten tutkimuspartnerien, TEKESin sekä suomalaisten Pk-yritysten kanssa. SmartSolar hankkeessa käsitellään aurinkoenergiajärjestelmien älykästä integrointia rakennettuun ympäristöön. Projekti koostuu kolmesta työpaketista:

  1. Kustannustehokas ja modulaarinen rakennusautomaatiojärjestelmä avoimemmilla rajapinnoilla

  • JDDAC-ohjelmistopaketin (Java Distributed Data Acquisition and Control) ohjaustoiminnallisuuden toteutus aurinkoenergiajärjestelmän toimintojen ohjaamiseen (aurinkosähkö, aurinkolämpö ja aurinkojäähdytys)
  • Anturiverkkoteknologia yhdistettynä JDDAC-pohjaiseen mittaus- ja ohjausjärjestelmään
  • Satakunnan Ammattikorkeakoulun Tekniikka ja Merenkulku Porin kampukselle rakennetaan demoympäristö (kuva 1) ja sitä älykkäästi kontrolloiva ohjausjärjestelmä. Ympäristössä voidaan suorittaa ohjausjärjestelmän toimivuustestausta aurinkoenergiajärjestelmillä ja varastointiteknologioilla

  2. Älykäs kausivarastointiteknologia

  • Kausivarastointiteknologia demoympäristössä
  • Invertteri- ja tehoelektroniikkateknologia
  • Optimointialgoritmit demoympäristön käyttöön

  3. Aurinkoenergiajärjestelmän sähkö- ja lämpöverkkoon integroinnin edellytykset

  • Liiketoimintamallit ja edellytykset energiaälyverkoissa toimimiseen
  • Edistetään yhteisten käytäntöjen luomista energiatuotannon markkinoille Suomessa
  • Tuetaan arvoketjujen muodostamista uusiutuvan energian hybridijärjestelmien automaatiolle
  • Verkostoituminen

  ss_kuva