• English
 • Suomi
 • SolarForum

  SolarForum

  1.11.2009 – 30.6.2012

  SolarForum-projekti toteutettiin 11/09 – 06/12 välisenä aikana aurinkoenergia-alan toimintaympäristöä kokonaisvaltaisesti kehittävänä hankkeena, jota rahoittivat Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan ammattikorkeakoulu, POSEK Oy sekä SolarForum-yritykset. Hankeen budjetti oli 380 000€ ja se oli EU-osarahoitteinen. Hankkeen aikana SolarForum-yritysten lukumäärä kasvoi viidestä kymmeneen ja osa yrityksistä sijaitsee Satakunnan naapurimaakunnissa, Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla. SolarForum-hanketta rahoittaneet yrityskumppanit olivat: Luvata Pori Oy, Cupori Oy, Purso Oy, Lemminkäinen Talo Oyj, Satmatic Oy, Sermatech Oy, CimSolar Oy, Akvaterm O, Bitec Oy ja Aurubis Finland Oy.

  Toimenpiteet ja saavutetut tulokset

  1. Uimahallin etäseuranta

   • etäseurantajärjestelmien suunnittelusta, komponenttien hankinnasta ja käytännön toteutuksesta vastasi Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK) yhteistyössä SolarForum-yritysten ja kaupungin edustajien kanssa
   • SAMK on sitoutunut suorittamaan aurinkoenergiajärjestelmien seurantaa viiden vuoden ajan ja julkaisemaan seurantatiedot siten, että ne ovat yleisön saatavilla

  2. TKI-hankkeet ja tuki

   • Alueen yritykset lahjoittivat SAMK:lle aurinkoa seuraavan aurinkosähkösovelluksen, ns. trackkerisysteemin, jonka lopullisen käyttökuntoon saattamisen SAMK viimeisteli
   • asiantuntija-apua annettiin uuteen uimahalliin asennettavan aurinkosähköjärjestelmän kilpailutusasiakirjojen luomisessa sekä tarjousten käsittelyssä sekä
   • Ympäristövirastoon suunnitteilla olevan aurinkosähköjärjestelmän esisuunnittelussa ja kustannuslaskelmissa oltiin asiantuntija-apuna
   • Porin Puuvillaan suunnitteilla olevan ravintolan sähkönkulutushuippuja alentamaan kaavaillun aurinkosähköjärjestelmän esisuunnitelu (mitoitus ja asemointi) toteutettiin SolarForum-hankkeen TKI-tukena
   • SolarForum-hankkeen aikana on toteutettu kahden TKI-projektin rahoitusprosessi, joista molemmille rahoitus myönnettiin (INNOKE ja SmartSolar)

  3. Verkostoituminen ja tiedotus

   • verkostoiduttiin kattavasti niin alueellisesti, kansallisesti kuin myös kansainvälisesti
   • mukana Porin uuden uimahallin tiedottamisessa ja mainonnassa
   • Kansainvälisesti SolarForum-hanketta on esitelty mm. Kiinassa Changzhoun yliopistossa sekä vierailevana luennoitsijana Huelvan yliopistossa Espanjassa
   • SolarForum-hanketta ja aurinkoenergia-alaan liittyvää toimintaa Satakunnassa on esitelty useissa eri tilaisuuksissa, kuten”Aurinkoenergiaa kaikelle kansalle”-luentokokonaisuudessa maaliskuussa 2012 ja Maailman ympäristöpäivänä Raatihuoneenpuistossa järjestetyillä Energiansäästömarkkinnoilla kesäkuussa 2011
   • Satakunnassa tiivistä yhteistyötä on tehty erityisesti Prizztech Oy:n kanssa sekä lukuisia muita kansallisia yhteistöitä
   • aurinkoenergiaseminaarit ”Yhdistelmärakennepiloteilla aurinkoenergiasta liiketoimintaa” sekä ”Innovatiivinen ja Älykäs aurinkoenergia”

  4. Yrityslähtöinen aurinkoenergia-alan koulutus

   • toteutettiin yrityksille aurinkoenergiajärjestelmien suunnittelu- ja asennuskoulutusta sekä konsultaatiopalveluja
   • ensimmäisessä vaiheessa vahvistettiin SAMK:n ja alueen ammattiopiston opettajien osaamista aurinkoenergiajärjestelmistä, niiden suunnittelusta, mitoituksesta ja asennuksesta sekä suunnitteluohjelmien käytöstä ja toimenpiteen toisessa vaiheessa aurinkoenergiakoulutusta antoivat SAMK:n henkilökuntaan kuuluvat asiantuntijat
   • maksuton kaksipäiväinen aurinkolämpökoulutus sekä kaksipäiväinen aurinkosähkökoulutus
   • SolarForum-viikko, jolloin toteutettiin uusinnat aurinkolämpö- ja –sähkökoulutuksista

  5. Aurinkoenergiatuotteen asemointi

   • Tässä toimenpiteessä hankittiin aurinkoenergiamarkkinatietoa ja markkinoiden kehitysennusteita kansainvälisiltä alan asiantuntijoilta ja saadun informaation perusteella pyrittiin asemoimaan kansainvälisille markkinoille kilpailukykyinen aurinkoenergiatuote ja kokoamaan yrityskoalitio tuotteen jatkokehittämiseen ja valmistamiseen.

  6. Asiantuntijapalveluiden osto

   • Asiantuntijapalveluiden ostoilla on hankittu osaamista etäseurantajärjestelmäkehitykseen Bitec Oy:ltä, koulutuspalveluita Ympäristöenergia Oy:ltä ja ostettu Aurinkosähkömarkkinatutkimus Photon Consulting:ilta

  SolarForum-hankkeesta klusteriksi

  SolarForum-hanketta aloitettaessa asetettiin kunnianhimoiseksi päämääräksi kansallisen aurinkoenergia-alan klusterin luominen. Hankkeen edetessä klusterirakenne kehittyi ja terävöityi, samoin klusteripalvelut sekä niiden toteuttamisen rahoituksen varmistaminen. Sivusto, jolla nyt olet, on jatkoa SolarForum- projektille ja osa hankkeen etenemistä klusteriksi.