• English
 • Suomi
 • Yhdistelmärakennepiloteilla aurinkoenergiasta liiketoimintaa

  Yhdistelmärakennepiloteilla aurinkoenergiasta liiketoimintaa

  1.10.2009 – 29.2.2012

  Yhdistelmärakennepiloteilla aurinkoenergiasta liiketoimintaa -projekti kasvatti osatoteuttajien verkostoja sekä omaa tietämystä aurinkoenergiateknologioista ja niiden kansainvälisistä markkinoista huomattavasti. Kasvanut tietämys auttaa osatoteuttajia tulevaisuudessa aurinkoenergia- tai siihen välillisesti liittyvässä TKI -toiminnassa.

  Projektissa jokaisen osatoteuttajan alueelle (Satakunta, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Suomi) suunniteltiin ostopalvelupilotti ja joissakin maakunnissa pilotit tulevat realisoitumaan. Realisoituvat pilottikohteet ovat tärkeitä myös tutkimuksen näkökulmasta, sillä niiden seuranta tuottaa tärkeää tietoa järjestelmien todellisesta toiminnasta ja tuotetun energian määrästä. Realisoituvat pilotit ovat tärkeitä myös aurinkoenergiateknologioiden tunnetuksi tekemisessä suurelle yleisölle. Kuntasektori on myös aktivoitunut aurinkoenergian käytössä niiden omissa rakennuskohteissa ja esimerkiksi Porin kaupunki on omassa ohjeistuksessaan sisällyttänyt aurinkoenergiateknologiat selvitettäväksi energiantuotantoteknologiaksi kaupungin omia rakennus- ja saneeraushankkeita suunniteltaessa.

  Yhdistelmärakennepiloteilla aurinkoenergiasta liiketoimintaa -projektissa kartoitetuille yrityksille järjestettiin mahdollisuuksia verkostoitua ja tutustua kansainvälisiin aurinkoenergiamarkkinoihin. Hankkeessa järjestettiin neljä seminaaria ja workshopia, ylimääräinen workshop Vaasassa talopakettivalmistajien ja aurinkoenergiayritysten verkostoitumisen edistämiseksi sekä messumatka Saksaan Müncheniin InterSolar2011 -messuille. Seminaareissa ja workshopeissa oli runsaasti aurinkoenergiateknologioista kiinnostuneita osallistujia. Projektissa koottiin pientalojen energiaratkaisut -ryhmä ja valmisteltiin workshopeissa esiin tulleiden uusien TKI – ideoiden pohjalta uusia hankkeita, joista osa on myös realisoitunut.