• English
  • Suomi
  • SAMKin energialaboratorion valaistusmuutos ja kysyntäjousto

    SAMKin energialaboratorion valaistusmuutos ja kysyntäjousto

    SAMKin enrgialaboratorion valaistus on vaihdettu Dali ohjattaviin Glamox CS-10 225×1200 660 DALI 660 valaisimiin. Valaisimien toimintaa ja ohjausta tullaan tekemään Beckhoffin logiikalla. Älykkäällä ohjauksella on tarkoitus simuloida ja testata mm. kysyntäjoustoa. Kysyntäjousto on osa SAMK tutkimusryhmän ” Älykkäät energiaratkaisut” tutkimustyötä.

    Kysyntäjoustolla tarkoitetaan sähkönkäytön siirtämistä korkean kulutuksen ja hinnan tunneilta edullisempaan ajankohtaan tai käytön hetkellistä muuttamista tehotasapainon hallinnan tarpeisiin. Kysyntäjoustoa tarvitaan lisää, kun joustamattoman tuotannon, esim. ydinvoiman ja uusiutuvan energian, määrä verkossa lisääntyy. Joustamaton tuotanto asettaa haasteita nykyiselle markkinamallille, jossa vain energialla käydään kauppaa. Kysyntäjouston lisääminen on yksi toimenpide, jolla yritetään turvata nykyisen markkinamallin säilyminen jatkossakin ja kulutuksellakin voidaan tulevaisuudessa käydä kauppa.